Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης συμμετείχε στην τηλεσυνάντηση του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Ιούνιος, 30 2020
IMG_6837_1

Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης συμμετείχε στην τηλεσυνάντηση του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών που πραγματοποιήθηκε στην πλατφόρμα Webex  με τη λήξη του 2ου κύκλου του εκπαιδευτικού προγράμματος “ΑλλάΖω Σελίδα…από τη βιβλιοθήκη ↔ στο σπίτι”,  στην οποία συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την ανάπτυξη του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών και τη συνέχεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2