Δημοσίευση Συνοπτικού Πρϋπολογισμού Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης για το έτος 2020

Μάρτιος, 10 2020
logo3

Παρατίθεται συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.
Για να τον δείτε πατήστε εδώ

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2