Ακύρωση της εκδήλωση της Κ.Δ.Β.Κ. “Το παραμύθι επιστρέφει στο σπίτι”

Ιανουάριος, 28 2020
logo3

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προγραμματισμένη εκδήλωση για την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020, “Το
παραμύθι επιστρέφει στο σπίτι”, ακυρώνεται λόγω έκτακτου κωλύματος της κ. Θεοδώρας Μάραντου.
Σας ευχαριστούμε.

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2