Τουρκική γραμματική στα ελληνικά

Απρίλιος, 27 2020
image1

Περιέχει: Απλή και κατανοητή παρουσίαση των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων Εκατοντάδες παραδείγματα από τη σύγχρονη τουρκική πραγματικότητα Σύγκριση – αντιπαραβολή με την ελληνική γραμματική Έμφαση στις γλωσσικές ιδιαιτερότητες που δυσκολεύουν τους Έλληνες σπουδαστές Το μόνο με αναλυτικούς πίνακες ρημάτων, προθέσεων και εκφράσεων Επιμελημένη γραφική παρουσίαση και παραστατικά διαγράμματα Απαραίτητο βοήθημα για τον καθηγητή και το μαθητή μέσα και έξω από την τάξη Για την απόκτηση των διπλωμάτων τουρκικής γλώσσας TOMER, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), αλλά και για την προετοιμασία των υποψήφιων φοιτητών τουρκικής φιλολογίας και τουρκικών Πανεπιστημίων Καλύπτει όλα τα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Κοινού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2).

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2