Θέατρο τόμος Ζ

Δεκέμβριος, 20 2019
14m

Ό Ιάκωβος Καμπανέλλης γεννήθηκε στή Νάξο καί μεγάλωσε στήν Αθήνα όπου καί σπούδασε σχεδιαστής στή Βιοτεχνική Σχολή. Στά χρόνια του πολέμου έμεινε κρατούμενος στό Στρατόπεδο Συγκεντρώσεως Ές-Ές τού Μαουτχάουζεν, από τίς αρχές τοϋ 1943 ώς τόν Μάη τού 1945. Όταν γυρίζει στήν Αθήνα, οί παραστάσεις τοϋ Θεάτρου Τέχνης τοϋ Καρόλου Κούν, τό χειμώνα τοϋ 1945-46, τόν συναρπάζουν… «εκεί άνακάλυψα τόν εαυτό μου καί τόν προορισμό μου». Ή έλλειψη απολυτηρίου τοϋ Γυμνασίου τόν εμποδίζει νά σπουδάσει ηθοποιός καί… «μή έχοντας άλλη λύση γιά ν’ ανοίξει τήν κλειστή γι’ αυτόν πόρτα τού Θεάτρου επιχειρεί νά γράψει…».

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2