Άρθρο για την ΚΔΒΚ από την σχολική εφημερίδα του 2ου γυμνασίου Κοζάνης «Στην Πένα»

Μάρτιος, 28 2019
stin-pena

Βιβλιοθήκη Κοζάνης: Κυψέλη των γραμμάτων και του πολιτισμού.
Άρθρο για την ΚΔΒΚ από την σχολική εφημερίδα του 2ου γυμνασίου Κοζάνης «Στην Πένα». Μια εφημερίδα που διανύει τον 4ο χρόνο έκδοσης και βρίσκεται στο 5ο τεύχος της.
Η εφημερίδα ήταν ιδέα των καθηγητριών του σχολείου της κας Γκαντούνα, της κας Ντάμπου και της κας Ζυγούρη. Χάρη σ’αυτές έχει το 2ο Γυμνάσιο Κοζάνης τη δική του εφημερίδα και έτσι όλοι οι μαθητές του σχολείου έχουν τη δυνατότητα αθρογραφώντας να μοιράζονται με τους συμμαθητές τους τις ιδέες, τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους.
Η εφημερίδα δημοσιεύεται και στον ιστότοπο https://schoolpress.sch.gr/2gymkozanis

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2