Η Ρωσική γλώσσα για αρχάριους

Μαΐου, 20 2019
5c085586-e601-45ad-af27-033f3d160b2e_2

Το εγχειρίδιο ρωσικής γλώσσας Η Ρωσική γλώσσα για αρχάριους απευθύνεται σε ενήλικους σπουδαστές, οι οποίοι δεν έχουν προηγούμενη επαφή με τη γλώσσα και οι οποίοι τη μαθαίνουν με τη βοήθεια δασκάλου. Έχει ως στόχο τη συστηματική εισαγωγή και εξοικείωση των σπουδαστών με τη ρωσική γλώσσα και μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε άτομα που τη γνωρίζουν σε ορισμένο βαθμό και επιθυμούν να κάνουν ανακεφαλαίωση των γνώσεών τους. Η εξοικείωση των σπουδαστών με τη ρωσική γλώσσα ραγματοποιείται διαμέσου διαλόγων, κειμένων και ασκήσεων ποικίλης μορφής, συνοδευόμενων από πληροφορίες για τη Ρωσία και τον εξαιρετικά πλούσιο πολιτισμό της. Στο βιβλίο περιλαμβάνονται ασκήσεις του τύπου «Πώς το λέμε αυτό στα ρωσικά;» που στοχεύουν στην αντιστοίχιση ρωσικών φράσεων προς ελληνικές, λεξιλόγιο μεταφρασμένο στα ελληνικά, καθώς και εκφράσεις κα- θημερινής επικοινωνίας σε κάθε κεφάλαιο. Το εγχειρίδιο καλύπτει την ύλη που είναι απαραίτητη για την απόκτηση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Α1.

SKU: 0352957
ISBN: 978-960-12-2225-7
ISBN2: 9789601222257
Εκδότης: UNIVERSITY STUDIO PRESS
Συγγραφέας: ΛΑΙΝΕ ΓΙΑΑΝΑ
Έτος κυκλοφορίας: 2015
Σελίδες: 332
Διαστάσεις: 17×24
Βάρος: 0.6500 kg
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2