Πρόσκληση συμμετοχής στο Γ΄ Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας Κοζάνης

Σεπτέμβριος, 26 2018
kdvk-2018-201

Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, σε συνεργασία με την Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών (Ε.ΔΥΜ.ΜΕ.).
διοργανώνει κατά το διάστημα 7-9 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους το Γ΄ Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας Κοζάνης.
Η Ε.ΔΥΜ.ΜΕ., ως επιστημονικός φορέας υλοποίησης του Συνεδρίου, καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν
πρόταση συμμετοχής με εισήγηση στο Συνέδριο, συμπληρώνοντας τη φόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://goo.gl/forms/e3ByJhjTTbuENLM82 .
Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.
Ως καταληκτήρια ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 15η Οκτωβρίου.

Ο Πρόεδρος της ΚΔΒΚ
Παναγιὠτης Δημόπουλος

Ο Πρόεδρος της Ε.ΔΥΜ.ΜΕ.

Κ. Ντίνας