Η 12η δράση της Καλοκαιρινής Εκστρατείας 2018: » Τα ιστορημένα δεδομένα: Η ιστορία, οι ήρωες «

Ιούλιος, 23 2018
12i_1

Με έναν διαφορετικό τρόπο διάβασαν τα αγαπημένα τους βιβλία οι μικροί συμμετέχοντες στην σημερινή δράση.

Τα παιδιά αφού χωρίστηκαν σε ομάδες, ξεκίνησαν να διαβάζουν την ιστορία του βιβλίου ή παραμυθιού που επέλεξαν…καταγράφοντας τα δεδομένα τους. Πόσοι πρωταγωνιστές, τι ηλικία έχουν, σε ποια εποχή εξελίσσεται η πλοκή, υπάρχουν ζώα που παίρνουν μέρος; κ.ά.

Η δράση κέντρισε το ενδιαφέρον των παιδιών, βάζοντάς στα στην διαδικασία να συνεργαστούν ώστε να συλλέξουν και να καταγράψουν τα στοιχεία της ιστορίας.

Στη συνέχεια τα παρουσίασαν η μία ομάδα στην άλλη.

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2