Έκθεση φωτογραφίας «Όταν οι Παραδόσεις αντέχουν στο χρόνο»

Φεβρουάριος, 07 2018

Η βιβλιοθήκη παραμένει κλειστή, λόγω μεταφοράς – μετεγκατάστασης στο νέο κτίριο.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.