Έκδοση βιβλίου με τίτλο » Η μουσική του Γιάννη Δόδουρα (1917-1947)»

Φεβρουάριος, 01 2018
IMG_0506

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  «Η Μουσική του Γιάννη Δόδουρα (1917- 2017)», νέα έκδοση της Κοβεντάρειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.

 Με αφορμή την συμπλήρωση Εκατό Χρόνων από την Γέννηση  και τα εβδομήντα από το θάνατο του του Γιάννη Δόδουρα, κυκλοφόρησε από τη σειρά “Δημοσιεύματα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, 19” η νέα της έκδοση, με τίτλο «Η Μουσική του Γιάννη Δόδουρα» (1917- 2017).

Σκοπός της έκδοσης είναι να συμβάλλει έμπρακτα στην προβολή του άγνωστου συνθετικού έργου του Γιάννη Δόδουρα. Περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικές μελέτες για τη ζωή και το έργο του, γραμμένες από ανθρώπους που γνώρισαν τον ίδιο ή μελέτησαν τα έργα του και επιχειρείται η ολοκληρωμένη έκδοση των μέχρι στιγμής γνωστών συνθετικών έργων του.

Είναι συλλογικό έργο, αποτελείται από επτά ενότητες, δύο από τις οποίες  περιλαμβάνουν τον κατάλογο και την εργογραφία του συνθέτη.

Με αφορμή την έκδοση  και το αφιέρωμα στο συνθέτη, ανακοινώνεται επίσημα η δημιουργία του αρχείου «Γιάννης Δόδουρας» στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης,  με βασικό στόχο να συλλεχθούν και να συγκεντρωθούν όλα τα χειρόγραφα του συνθέτη.

Το βιβλίο διατίθεται από την Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης ( πληροφορίες στα τηλ. : 2461350435 & 2461022245 ).

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2