ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ,ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δεκέμβριος, 07 2017
quest

Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο πτυχιακής εργασίας στο τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης.
Κύριος σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων σε ότι αφορά τις σκέψεις, φιλοδοξίες και προσδοκίες των χρηστών-αναγνωστών, για το νέο κτίριο της Κοβεντάρειου Δημοτικής βιβλιοθήκης Κοζάνης.
Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 3 θεματικές ενότητες που είναι: τα δημογραφικά στοιχεία, οι ερωτήσεις για το νεό κτίριο της ΚΔΒΚ και οι ερωτήσεις γενικού τύπου.
Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και όλες οι απαντήσεις που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν ως αυστηρώς εμπιστευτικές και αποκλειστικά για τις ανάγκες της έρευνας.
Η συμμετοχή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική και καθοριστική για την διεξαγωγή έγκυρων και ορθών αποτελεσμάτων.

Για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πατήστε ΕΔΩ.