ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Νοεμβρίου, 22 2017
logo3

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ»

Τεχνική Έκθεση

Η μελέτη αφορά στην προμήθεια νέων βιβλίων για τον εμπλουτισμό της συλλογής της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.

Η βιβλιοθήκη οφείλει να εμπλουτίζει συνεχώς τη συλλογή  της με νέους τίτλους βιβλίων που να ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες των χρηστών. Στην επιλογή του υλικού λαμβάνονται πάντα υπόψην οι προτάσεις των μέλων  και οι ανάγκες της υπηρεσίας.

Οι προσφορές θα γίνουν με βάση τις τιμές της Biblionet και οι προσφορές μπορούν να γίνουν κατά κατηγορία ή συνολικά

Συγκεκριμένα επιθυμούμε να προμηθευτούμε τους παρακάτω τίτλους βιβλίων(472 τίτλοι) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, βάσει τιμής ανά ομάδα(επισυνάπτεται αρχείο του καταλόγου). Σε περίπτωση που κάποιος τίτλος έχει εξαντληθεί ή είναι δύσκολο να βρεθεί θα γίνεται αλλαγή με άλλον ίσης αξίας που θα προτείνεται από τη βιβλιοθήκη.

Ο αριθμός των αλλαγών σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνάει το ποσοστό του 10%.

 Προϋπολογισμός:

 Το κόστος των παραπάνω προϋπολογίζεται σε 6741,53 €  με ΦΠΑ.

Δείτε περισσότερα

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2