Συμμετοχή της ΚΔΒΚ στο 23o συνέδριο ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στο ΑΠΘ

Νοεμβρίου, 21 2017

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2