Ημερίδα για τις βιβλιοθήκες, χειρόγραφα και έγγραφα

Οκτώβριος, 24 2017
IMG_20171020_121954

Παρουσίαση της ΚΔΒΚ στην ημερίδα της ΕΛΠΕ (20/10/2017) από τους κ. Σκρέκα και κ. Καρανάσιο.

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2