Επαναλειτουργία του καταλόγου

Οκτώβριος, 19 2017
καταλογος

Σας ενημερώνουμε ότι ο κατάλογος της βιβλιοθήκης λειτουργεί κανονικά.

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2