Δημοτικές και δημόσιες βιβλιοθήκες της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, σήμερα.

Σεπτέμβριος, 12 2017

Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, για τους χρήστες δημοτικών και δημόσιων βιβλιοθηκών, https://goo.gl/forms/lH0RmPuulp4FPSpZ2.

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2