Καλοκαιρινή Εκστρατεία 2017: Τα σημεία πάνω στο χάρτη

Ιούλιος, 12 2017
IMG_91241

Τα σημεία πάνω στο χάρτη, ένα εργαστήριο για να φτιάξουμε το υπόμνημα ενός φανταστικού χάρτη!

Μιλήσαμε για τον τρόπο που διαβάζουμε τους χάρτες και ερμηνεύουμε τις πληροφορίες που μας δίνουν. Παρατηρώντας διάφορους χάρτες (γεωφυσικούς, πολιτικούς) τα παιδιά προσπαθήσαν να αφηγηθούν τις λεπτομέρειες.